MARKO SIMOVIĆ

Marko SimovićSvoje muzičko obrazovanje Marko Simović započinje u Podgorici, u klasi prof. Igora Simovića. Već sa 15 godina upisuje Muzičku Akademiju na Cetinju i diplomira sa najvećom ocjenom u klasi prof. Romana Simovića. Kao stipendista Vlade Crne Gore magistrirao je na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, trenutno je na Doktorskim studijama Univerziteta umetnosti u Novom Sadu. Usavršavao se u zemlji i inostranstvu kod profesora kao što su: Emil Kamilarov, Dina Šnajderman, Irina Jašvili, Florijan Balaž, Sergej Kravčenko, Aleksandar Ostrovsky.
Nastupa kao solista i kamerni muzičar u: Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Ukrajini, Makedoniji, Turskoj, Njemačkoj i Belgiji. Dobitnik je i mnogobrojnih nagrada na republičkim i saveznim takmičenjima.
Profesionalno se bavi i menadžmentom u muzici. Na tom polju ima iza sebe više od 5oo uspješno organizovanih orkestarskih, solističkih i koncerata kamerne muzike. U ulozi menadžera sarađuje sa više renomiranih domaćih i stranih umjetnika, a veliku pažnju posvećuje i zaštiti interesa mladih i perspektivnih crnogorskih muzičara u procesu njihove afirmacije. U periodu od 2005-2011 bio je angažovan na organizaciji muzičkog programa u Kraljevskom pozorištu “Zetski dom” na Cetinju.
Član je Udruženja kompozitora Crne Gore, Potpredsjednik Sindikata kulture Crne Gore, član Predsjedništva Crnogorske Panevropske unije, predavač na međunarodnom kampu kamerne muzike na Ivanovim koritima, kocert-majstor je festivalskog orkestra ,,Operosa“ i kamernog ansambla KIC-a Budo Tomović ,,CREATION“. Sa Goranom Perišićem aktivno nastupa u kamernom duu MarGo. U sezoni 2017/18 bio je gostujući koncert-majstor Bilkent Simphony orchestra u Ankari. Od sezone 2021/22 angažovan je kao gostujući koncert-majstor Crnogorskog simfonijskog orkestra, Crnogorskog kamernog orkestra i Sarajevske filharmonije.
Od 2003. godine aktivno se bavi pedagoškim radom, kao profesor violine i kamerne muzike. U 2018. godini izabran je u zvanje docenta, a 2023. promovisan u zvanje vanrednog profesora na predmetu Violina na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu.

IZVOĐAČI