NATALIJA MLADENOVIĆ

Natalija MladenovićNatalija Mladenović je rođena u Rusiji, gde je pohađala Centralnu specijalnu mizičku školupri konzervatorijumu Čajkovski u Moskvi, u klasi profesora Vladimira Bunjina i Anatolija Rjabova. Sasedamnaest godina je primljena na Moskovski državni konzervatorijum "Čajkovski", gde jestudirala u klasama Larise Djedove, Irine Osipove i Jevgenija Malinjina. Diplomirala je 1996. saodličnim uspehom, i stekla zvanje magistra umetnosti. Magistarske studije u Srbiji završilajenaFakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi prof. Nevene Popović. Odbranu doktorsketezeiz umetničke oblasti klavira priprema uz mentora, red. prof. Lidiju Stanković, i ko-mentora, red. prof. Tijanu Popović-Mlađenović. Na odluku rektora Univerziteta umetnosti u Beogradu, a uz predlog Fakulteta muzičke umetnosti, Natalija Mladenović je u decembru 2021. odlikovana Srebrnom medaljom Univerziteta umetnosti za značajan i kreativan doprinos radu i razvoju Fakulteta muzičke umetnosti uBeogradu. Dobitnik je nagrada na Međunarodnim takmičenjama "Petar Konjović" u Beogradu i "Rubinštajn" u Parizu. Nastupala je širom nekadašnjeg Sovjetskog Saveza, u Nemačkoj, Švajcarckoj, Francuskoj, Bugarskoj, Austriji, Italiji, Danskoj, Španiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj. Kao solista nastupala je sa orkestom Samarske filharmonije, orkestrom RTS-a, UmetnickimansamblomStanislav Binicki. Bila je član "No Boarders" simfonijskog orkestra. Sarađivala je sa dirigentimaA.Surevim, B.Suđićem, D.Vilićem, P.Petrovićem. Nastupala je sa sjajnim srpskimi istaknutimsvetskim muzičarima, kao što su čelisti: Kiril Rodin, Stefan Popov, Klemens Hagen, MajaBogdanović, Mineo Hajaši, Aleksandar Buzlov, Mark Kope; violinisti: Sreten Krstić, JovanKolundžija, Ivana Aćimoski-Žikić, Daniel Roland, Jurij Rević, Li Cuan Jin, Marko Josifoski, DraganLawford, Raul Garsija Marian; violista Dejan Mlađenović; kontrabasista Goran Kostić; flautisti Nikola Macanti i Vensan Luka, sa kojim je snimila dela Ivana Jevtica za CD izdatimu Francuskoj. Kompozitor Davorin Kempf je na svom autorskom CD-u izdatim u Hrvatskoj objavio snimaksvog dela "Tri pogleda na Osorsku katedralu" u koncertnom izvođenju Natalije Mladenović. Uokviru proslave "100 godina od rođenja Ljubice Marić" je nastupala na koncertima i snimalamuziku za klavir, kao i kamerna dela. Bila je klavirski saradnik na master klasu koji je održao Miša Majski u Beogradu. Na 50. "Zlatnom" BEMUS-u je odrzala resital sa violinistom iz Koreje, Edvinom Kimom. Aktivno je sarađivala sa srpskim kompozitorima Vlastimirom Trajkovićem, IsidoromŽebeljan, Ivanom Jevtićem. Učestvovala je na festivalima BEMUS, NOMUS, NIMUS, ARLEMM, Mermer i Zvuci, OKTOH, Međunaronom Cello fest-u, Međunarodnoj tribini kompozitora, kao i na festivalima u inostranstvu; Budva, Zagreb, Bregenc, Beč, Benaske (Španija), Sijena. Počev od 2001. godine je permanentno angažovana kao oficijalni klavirski saradnik na takmičenju Muzičke omladine u Begradu (Jeunesses Musicales Belgrade) u disciplinamaviolinai violončelo. Nakon 25 godina rada na Katedri za gudačke instrumente FMU u Beogradu u svojstvu klavirskog saradnika, od oktobra 2023. je zaposlena na Katedri za klavir istog fakulteta, gde deluje u zvanju vanrednog profesora za predmet korepeticija.

IZVOĐAČI