MUZIČKA AKADEMIJA CETINJE

Muzička Akademija CetinjeMuzička akademija na Cetinju osnovana je 1980. godine u Titogradu, kao jedan od fakulteta crnogorskog Univerziteta "Veljko Vlahović".Danas je njeno sjedište na Cetinju. U pitanju je najveća i najvažnija obrazovna muzička institucija u Crnoj Gori.

IZVOĐAČI