ESPRESSIVO

Multimedijalna sala Ministarstva Kulture - Cetinje

Espressivo je festival umjetničke muzike, koji se već četrnaest godina organizuje u prijestonici kao doprinos razvoju kulture i muzičkog života na Cetinju. Razvija se kao festival koji je fokusiran na vrhunske interpretacije umjetničke muzike, ali i na stvaranje novih konteksta u kojima se umjetnička muzika može konzumirati, praviti, slušati, prezentovati.
Cilj projekta je Festival koji će svojim vrhunskim programom u toku svoga trajanja obuhvatiti raznovrsne segmente muzičkog stvaranja i interpretacije kao i stvaranje ambijenta za razmjenu i komunikaciju unutar muzičke zajednice, na Cetinju, time i u crnogorskom muzičkom životu. Obuhvaćeni su svi segmenti muzičke tradicije, od interpretacije stare muzike, do nove muzike Crne Gore i regiona.
Ovogodišnji Espressivo nastavlja i još dublje elaborira ono što se pokazalo kao uspješan koncept prethodnih godina, u kojima je Espressivo rastao,iz godine u godinu, kao sve relevantija manifestacija prepoznata od brojnih stručnjaka iz prakse. Kao veoma relevantno mjesto na kome se koncentrišu vrhunski dometi muzičke izvođačke prakse i muzičke produkcije Muzička akademija je proteklih godina bila stožer muzičkih dešavanja na Cetinju, tako da je iz toga proistekla vrhunska ideja da se na Cetinju, gradu crnogorske kulture i istorije organizuje ovakav festival, kao doprinos razvoju kulture, umjetnosti pa i obrazovanju.
Cilj projekta je Festival koji će svojim vrhunskim programom u toku svoga trajanja obuhvatiti raznovrsne segmente muzičkog stvaranja i interpretacije kao i stvaranje ambijenta za razmjenu i komunikaciju unutar muzičke zajednice, na Cetinju, time i u crnogorskom muzičkom životu. Obuhvaćeni su svi segmenti muzičke tradicije, od interpretacije stare muzike, do nove muzike Crne Gore i regiona. Festival Espressivo je festival visokih umjetničkih dometa koji od početka brižljivo njeguje kvalitet svojih programa. No i pored toga, iz godinu vidan je njegov snažni uticaj na ukupnu klimu na crnogorskoj muzičkoj sceni. Isto tako, dosadašnja izdanja pokazala su uspon i razvoj njegovih direktnih i indirektnih uticaja na javni, kulturni život Crne Gore. Time je još upadljivija njegova važnost za ukupnu kulturnu scenu crnogorske prijestonice. Njegov značaj je višestruk i tiče se takođe važnosti koju on ima za ambijent koji umjetničke akademije na cetinju isijavaju, u interakciji sa zajednicom, kao i u interakciji sa svijetom. U takvoj interakciji Espressivo iz godine u godinu pokazuje kako tokom njegovog održavanja ostvaruje, razvija i njeguje posebna atmosfera razmjene između vrhunskih crnogorskih, evropskih i svjetskih umjetnika koji na njemu razmjenjuju svoje umjetničke energije, već i uticaj te zgusnute količine kvalitetnih koncerata na umjetničku klimu i crnogorski umjetnički život. Espressivo je u širenju ove mreže aktivnosti proširio svoje domene i prama interdisciplinarnosti, multimedijalnosti, kroz brojne umjetničke događaje koji su predstavljali uspješno sezanje za ostalim, muzici bliskim ili dopunjujućim aktivnostima. Espressivo iz godine u godinu jača i potrebu da se obuhvate oba glavna toka muzičke "produkcije": i izvođaštvo i stvaranje nove muzike. Predstavljanje nove muzike crnogorskih kompozitora iz godine u godinu predstavlja prijatan konceptualni imperativ za Espressivo, koji Espressivo sa uspjehom prezentuje publici kroz raznovrsnost ali i kvalitet ovih programa. I izvođaštvo stare i stvaranje nove muzike, kako crnogorskih kompozitora i izvođača, tako i njihove komunikacije sa recentnim tokovima muzike regiona i Evrope. Time je Espressivo i primalac i emiter, i distributer, medij za suočavanje nas sa svojim vlastitim dometima, ali i kanal kroz koji najbolji dometi drugih kultura u bliskom kontaktu sa domaćim izvođačima i publikom pružaju pravu sliku recentnih tokova muzičkog života regiona i Evrope.
Festival Espressivo je upravo način da se još intezivnije i kvalitetnije pristupi afirmisanja kulture i umjetnosti i doprinese upoznavanju ciljnih grupa sa savremenim umjetničkim tokovima izvođačke prakse. Kroz koncerte za građanstvo, radionice za učenike i studente, te performansa i okruglih stolova, festival je u potpunosti okrenut svim slojevima društva zaokružujući tako zahtjeve i usko profilisanih.

IZVOĐAČI